Adoptieprocedure

Hoe verloopt de adoptieprocedure bij ons?

Adoptieprocedure

Wij bemiddelen voor Galgo’s en andere (kruising) honden uit de twee door ons gesteunde asielen in Puertollano en Toledo in Spanje. Wij hopen deze prachtige viervoeters, via deze website én onze Facebookpagina,  een fijn nieuw thuis te kunnen geven.

Adopteren, hoe gaat dat in zijn werk?Adoptieprocedure

En dan is het zover, u heeft op de site een hond gevonden waar u niet meer omheen kunt. U bent halsoverkop helemaal verliefd geworden op die ene hond. Omdat er meestal veel vragen open blijven bij de adoptie van een hondje uit het buitenland hebben wij gekozen voor een zeer uitgebreide uitleg omtrent een adoptie en alles wat er (eventueel) bij komt kijken in een intakegesprek. Houdt u er rekening mee dat wij ook in Spanje na moeten vragen of de hond van uw keuze nog in het asiel verblijft.

En dan? Ja, dan gaan we informatie vragen over de hond. En kijken of die informatie past bij uw thuissituatie. Is de hond sociaal? Hoe staat het met kinderen? Kan de hond samen met katten? Is de hond angstig? Heel veel vragen die zowel u als ons moeten kunnen duidelijk maken of uw keuze de juiste is.

En of u zich bewust bent van de verantwoordelijkheid die u aangaat. Immers een asielhond uit Spanje in een gezinssituatie kan zich heel anders gaan gedragen. Wij bemiddelen bij adopties vanuit de gedachte een asielhond een nieuw blijvend thuis te vinden. Blijvend! Dan is het heel belangrijk dat een adoptant, u dus, zich bewust bent van het feit dat u een hond met een rugzakje in huis haalt. En dat dit betekent dat u geen welopgevoede heer of dame gaat ontvangen, maar een heer of dame die u met wat begeleiding en geduld en liefde heel erg veel terug zal geven aan dankbaarheid, kameraadschap en liefde. U zult dus kunnen begrijpen dat wij altijd een huisbezoek laten plaatsvinden.

Verder vindt Galgo Project het belangrijk dat een geadopteerde Galgo/hond niet langer dan vier uur alleen thuis hoeft te blijven. Zijn beide partijen (adoptant en bemiddelaar) het na deze tijd nog helemaal eens met elkaar, dan wordt uw toekomstige nieuwe familielid op de website en Facebook op gereserveerd gezet.

Adoptie-overeenkomst

De afhandeling van de adoptie is de laatste stap. U wordt verzocht een adoptie-overeenkomst online in te vullen, zie het adoptieformulier op deze website bovenaan de pagina van iedere te adopteren hond.

De adoptiekosten zijn € 375,00 euro. Wat kunt u hiervoor van ons verwachten?

 • Inentingen; Rabiës, Cocktail & Kennelhoest;
 • Behandeling tegen vlooien en teken;
 • Bloedonderzoek op Middellandse Zeeziektes;
 • EU Paspoort;
 • Vervoer naar Nederland;
 • Microchip;
 • Veiligheidstuig op maat (bij Galgo’s inclusief);
 • Honden boven de 8 maanden oud zijn gecastreerd/gesteriliseerd mits hun gezondheid dit vóór het transport toestaat (bij loopsheid bijv. kan dit niet). Zodra castratie/sterilisatie wel mogelijk is, dient op kosten van de adoptant  de hond alsnog gecastreerd/gesteriliseerd te worden;
 • Pups onder de 8 maanden oud moeten, zodra ze de leeftijd van 8 maanden oud hebben bereikt, op kosten van de adoptant gecastreerd/gesteriliseerd worden.

Transport & check

Alle transporten worden uitgevoerd met het belang van de dieren voorop. Nadat we de gegevens van de dieren en het transport hebben doorgegeven aan de lokale autoriteiten en de nieuwe baasjes, wordt alle informatie geregistreerd in het officiële TRACES systeem.

Ook controleert de dierenarts de dieren een laatste keer ongeveer 48 uur van te voren om er zeker van te zijn dat ze klaar zijn voor het transport. Bij aankomst in Nederland worden alle papieren gecontroleerd door de lokale autoriteiten.

LET OP a.u.b.

Er staan hier honden op die allemaal zielig zijn. Maar let op, het zijn honden die vaak mishandeld zijn en weinig vertrouwen hebben in mensen die ze net tegen komen! Als u kiest voor een hond geldt altijd;

 • Heeft u kennis van het ras?
 • Heeft u kennis van de omstandigheden?
 • Heeft u veel tijd en geduld?
 • Vraag altijd naar ervaring van anderen;
 • Vraag altijd naar het karakter van de hond van uw keuze;
 • Houd er rekening mee dat een Galgo of Podenco een achteruit versnelling heeft, zich binnen 10 seconden uit een tuig werkt. Het zijn allemaal Houdini’s!
 • De meeste honden zijn geen lijn gewend!
 • Zorg dat u 100 % aandacht aan een hond kan geven en houd de eerste maanden (soms langer of altijd) een hond aan de lijn of indien nodig aan twee lijnen (halsband én tuig);
 • Zolang een hond u  en uw omgeving nog niet goed kent zal het kunnen gebeuren dat hij/zij van u wegloopt. Of ze weten de weg naar huis niet, zorg dat de hond de belangrijke routes veel loopt en kent, maak in de eerste dagen/weken kleine wandelingen (herkenbaarheid en gewenning). Dan wordt er veel onnodig leed voorkomen.

Zorg & veiligheid

De honden komen na een periode van intensieve zorg in het asiel in Spanje dan eindelijk in een warme mand terecht. Laten wij er voor zorgen dat het veilig en vertrouwd blijft. Vele vrijwilligers hebben maanden, soms jaren voor uw nieuwe hond gezorgd. Laten wij dit met alle mogelijke zorg en veiligheid overnemen!

Overmaken Adoptiebedrag

Pas als wij uw adoptiegeld op onze rekening hebben ontvangen, kunnen wij opdracht geven om uw hond reisklaar te gaan maken. Zodra het bedrag van € 375,00 op onze rekening is ontvangen, zal uw hond de code geadopteerd krijgen. Het adoptiebedrag kan overgemaakt worden op IBAN: NL54ABNA0536793611 BIC ABNANL2A t.n.v. Galgo Project. Zet hier ook de naam van de te adopteren hond bij.

Waarom is de adoptie pas een feit als uw adoptiegeld binnen is en niet al wanneer de overeenkomst is ontvangen? Ja, kort maar krachtig, uw adoptiegeld moet naar Spanje worden overgemaakt voordat men uw hond reisklaar kan maken. De asielen in Spanje hebben geen eurocent ter beschikking om de kosten van het reisklaar maken voor te schieten. De asielen kampen met enorme financiële problemen die voornamelijk voortkomen uit dierenartskosten voor alle asielhonden.

Chip

Uw hond is gechipt. Echter de chip staat niet op uw naam, maar op naam van het asiel in Spanje. Het is dus wel belangrijk dat u de chip over laat schrijven op uw eigen naam. Uw dierenarts heeft daar formulieren voor (in België altijd via de dierenarts), maar u kunt ook gebruik maken van een aanmeldingsformulier op de website van www.databankgezelschapsdieren.nl Mocht u nog vragen en/of andere informatie wensen kunt u altijd contact met ons opnemen. zie ook de link voor verwijzing naar de website.

Afzien van reeds lopende adoptie-aanvraag

En als u nu toch net voor de reis van de hond beslist dat u er toch vanaf ziet? Een gemiste kans voor de hond. Als het een kwestie is van niet goed nadenken, jammer, want in die tussentijd had de hond misschien een ander baasje kunnen hebben. Maar er zijn nu eenmaal ook onvoorziene omstandigheden die een adoptie niet kunnen laten doorgaan. Tja en dan volgt de vraag: “krijg ik nu mijn adoptiegeld terug”. Begrijpelijk van uw zijde en wij hopen dat u ook begrip heeft voor het nu volgende antwoord: een gedeelte kunnen wij u retourneren, helaas niet het hele bedrag. Wij hebben u immers in de adoptieprocedure uitgebreid verteld dat uw adoptiegeld wordt overgemaakt naar Spanje om de hond reisklaar te maken. En dat gebeurt direct wanneer uw geld op onze rekening wordt bijgeschreven. Uw adoptiegeld is dus uitgegeven aan dierenartskosten. Echter – als u voor de hond op transport gaat – kenbaar maakt dat de adoptie niet doorgaat kunnen wij u slechts de transportkosten ad € 85,00 retourneren. 

Houdt u er alstublieft rekening mee dat u zelf opdracht geeft de hond reisklaar te maken, door het adoptiegeld op onze rekening te storten. Hiermee zet u de procedure in Spanje in werking. Een procedure waarbij geld aan de dierenarts dient te worden betaald.

Wat te doen als het toch mis gaat?

Ondanks alle goede intenties en goede wil kan het voorkomen dat een adoptie geen goede afloop lijkt te krijgen. Het is daarom van groot belang dat u niet opgeeft bij de eerste tegenslag. Dat zou een oneerlijke zet zijn tegenover de hond die al zoveel heeft doorstaan. De honden die vanuit het asiel komen hebben een aardig jasje uitgedaan en dat wordt vaak vergeten. Zij hebben echt even de tijd nodig om bij te komen en vertrouwd te raken met de nieuwe omgeving. Wat de reden is dat ze in het asiel komen is vaak niet helemaal bekend. Dat ze geen fijn leven hebben gehad is in bijna alle gevallen een gegeven. En als je dan eenmaal een plekje onder de zon hebt, al is het dan maar in een armlastig asiel, is het toch weer een enorme verandering om te worden geadopteerd. Ook de honden moeten hiervan bijkomen.
Immers, vanuit de “vertrouwde omgeving” word je eerst gecastreerd of gesteriliseerd en geprikt en bekeken. Daarna moet je in een pension, weer een vreemde omgeving. Dan komt iemand je ophalen, moet je in een bench en word je na een rit van ruim 2000 kilometer uitgeladen in een vreemd land met vreemde geuren, vreemde mensen, eventueel nieuwe huisgenootjes, ander voer, andere uitlaatplaatsen etc.

Wij zijn ons echter bewust dat het soms gewoon niet lukt. Omdat het een match is die niet werkt, omdat het niet klikt! Uit ervaring weten wij dat het zelden een kwestie is van mismatch of niet klikken. Helaas komt het vaker voor dat een adoptant zich niet realiseert/ bewust is waar hij/zij aan begint. Als er echt sprake is van mismatch of helemaal niet klikken met het gezin, dan gaat de adoptiebemiddelaar direct aan de slag om een opvanggezin te vinden. U dient wel rekening te houden met een wachttijd tot een geschikte plaats vrij komt in een opvanggezin. Galgo Project gaat ervan uit dat u als adoptant de hond bij u in huis zult houden tot het moment dat er een opvanggezin is.

Nazorg & contact

Voor vragen kunt u altijd contact opnemen met Brigitte Korsten. Zij is onze nazorg consulente. Via het contactformulier (keuze nazorg) kunt u een bericht voor haar achterlaten.