ANBI, Beleidsplan en Statuten

ANBI, Beleidsplan en Statuten

Stichting Galgo Project is geregistreerd als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)

De gegevens gepubliceerd op deze pagina sluiten aan bij de voorwaarden die gelden vanuit de belastingdienst voor een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Donaties aan Stichting Galgo Project zijn dan ook aftrekbaar voor de inkomsten- en vennootschapsbelasting binnen de daarvoor geldende regels.

1. Naam Organisatie:

Stichting Galgo Project

2. Kamer van Koophandel en Fiscaal / RSIN nummer: 

Kamer van koophandel nr. 34244265 & Fiscaal / RSIN nr. 8154.99.139

3. Contact: info@galgoproject.nl  &  https://galgoproject.nl

4. Doelstelling en besteding donatie gelden

Onze doelstelling is om de door ons gesteunde asielen in Spanje, welke zorgdragen voor het redden en veiligstellen van verwaarloosde en mishandelde (zwerf)honden, te ondersteunen in de breedste zin van het woord.

1) Te denken valt aan ondersteuning bij de inzameling van voer, verzorgingsmiddelen, medicatie, schoonmaakmiddelen en bijdragen in de dierenartskosten welke niet gedekt worden door eventuele adopties;

2) Daarnaast helpen wij mee aan de verbeteringen van de verblijf-en leefomgeving van de honden in de gesteunde asielen. Denk hierbij aan bouw-en herstel werkzaamheden zoals een quarantaine ruimte, nieuwe hondenhokken of screens bij de kennels ter bescherming tegen koud en hitte;

3) Daarnaast ondersteunen wij jaarlijks financieel preventief acties om te vaccineren en te neutraliseren. Dit om uitbraak van ziektes in de reeds overvolle asielen tegen te gaan en er voor te zorgen dat de groei van zwerfhonden zich niet verder uitbreid;

4) Wij zijn verder zeer actief in het bemiddelen van de honden in de asielen naar een nieuw onderkomen. Dit doen wij voor alle Galgo’s en andere (kruising)honden in de door ons gesteunde asielen.

Kijk hiervoor op onze website https://galgoproject.nl en op Facebook Galgo Project en Facebook Little Project

5. Beleidsplan, statuten & cijfers

5.1 Beleidsplan Stichting Galgo Project

5.2 Cijfers 2018 & 2019

5.3 Statuten

6. Besteding gelden

Al onze ontvangen donaties worden voor 100% besteed aan het welzijn van de honden en ook katten in de door ons gesteunde asielen in Spanje. Er vindt geen enkele beloning/vergoeding plaats aan de bestuursleden en/of vrijwilligers voor hun vrijwilligers activiteiten. Onze vrijwilligers zetten zich allemaal onbetaald en met veel enthousiasme in voor het welzijn van de Galgo’s en andere (kruising)honden in Spanje in nood. De stichting beoogt geen winstoogmerk.

7. Bestuursleden

Voorzitter: Francis Weezenbeek

Penningmeester: Vicky Schmits

Secretaris: Ans Usmany

8. Beloningsbeleid

De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Stichting Galgo Project werkt uitsluitend met vrijwilligers die geen vergoeding /vrijwilligersbijdrage ontvangen.

9. Activiteiten

Onze activiteiten zijn te volgen op onze website https://galgoproject, op Facebook Galgo Project en Facebook Little Project

Heeft u nog vragen? Stuur ons gerust een berichtje via het contactformulier.