Wist u dat?

Kan een Windhond leren?

In tegenstelling tot wat er vaak verondersteld wordt, zijn de Galgo en Greyhound wel degelijk op te voeden, mits er rekening gehouden wordt met hun aard. Het zijn nu eenmaal geen herdershonden (om maar een voorbeeld te noemen); en een strak appèl en slaafse gehoorzaamheid kan men beter niet verwachten. Desondanks zal uw hond graag willen leren en u behagen, als hem maar de kans daartoe wordt geboden. Hij moet de gelegenheid krijgen te begrijpen wat u van hem wilt. En uw beloning voor alle tijd, geduld en begrip voor zijn verleden, zal een geweldige huisgenoot en ware vriend zijn.

Er wordt vaak beweerd dat deze honden snel, maar dom zijn.

Dat de honden doorgaans niet zo veel leren ligt echter eerder aan het feit dat de honden die van de Spaanse renbaan of van jagers komen, slecht gesocialiseerd worden en in een zeer prikkelarme omgeving leven, waardoor hun intelligentie en leervermogen niet worden gestimuleerd. Zij leren slechts één ding: achter een prooi aan te gaan. Daarnaast zal menige medebewoner van een Galgo of Greyhound niet zo zeer de noodzaak voelen om de hond van alles te leren omdat hij vaak ook zonder bijzondere training al een zeer aangename huisgenoot is.

Men dient er rekening mee te houden dat deze honden er op getraind zijn om achter kleine bewegende objecten aan te gaan (zie ook het onderwerp ‘Omgaan met andere dieren’ verderop deze pagina), of zij nu bij de jacht of bij de races werden gebruikt. Dit houdt in dat het heel moeilijk zal zijn om uw Galgo of Greyhound te beletten om achter wild aan te gaan als hij dat eenmaal heeft gezien. Door zijn enorme snelheid kan hij dan gemakkelijk een (verkeers-)ongeluk veroorzaken; of hij kan met volle snelheid bijvoorbeeld in prikkeldraad lopen wat bij zijn dunne huid (zie ook gezondheid) heel vervelende gevolgen kan hebben.

Hoe leert uw hond?

Om uw hond te kunnen trainen, is het belangrijk om een beetje vertrouwd te raken met de manier waarop honden leren, en trouwens ook mensen.
Om het eenvoudig te zeggen: gedrag dat beloond wordt, wordt herhaald. Gedrag dat de hond niets oplevert, wordt achterwege gelaten. Na een tijd dat op bepaald gedrag geen beloning volgt (voer, aandacht of wat uw hond ook als beloning ervaart), zal dat gedrag vanzelf uitdoven. Om te kunnen leren, moet de hond ontspannen zijn en openstaan voor nieuwe indrukken. Straf leidt tot stress of zelfs angst. Een gestreste hond KAN niet leren. Daaruit volgt dat de beste manier om uw hond te trainen, is hem te belonen voor goed (= gewenst) gedrag.

De Clicker

De Greyhound en Galgo zijn ook geschikt voor de clickertraining, de oorspronkelijk voor dolfijnen ontwikkelde trainings-methode, die Karen Pryor ook voor de hond heeft ontdekt. Daarbij wordt gebruik gemaakt van positieve bekrachtiging. De beloning moet op de individuele hond worden afgestemd, wat uiteraard voor elk ras geldt.De ene hond doet alles voor een snoepje, de ander voor een speeltje of een aai. Het is dus zaak uit te zoeken waarmee uw hond het beste te motiveren is.

De clicker is een uitstekend hulpmiddel om uw hond op te voeden. Het is een klein doosje dat een heel specifiek geluid maakt. Als hij op de juiste manier wordt gebruikt, weet uw hond: ‘wat je nu doet is goed, dat is het gedrag dat ik wil zien’. Het voordeel van deze manier van werken is dat u het moment van beloning heel exact kunt timen, zodat de hond precies weet welk gedrag beloond wordt, wat de training natuurlijk zeer ten goede komt. Ook wordt er met deze trainingsmethode geen enkel druk op de hond gelegd. Hij moet zelf uitvinden welk gedrag u van hem verwacht. In het bijzonder voor honden die gauw angstig of gestrest zijn, is dit een heel ontspannen manier van werken.

Uiteraard moet de hond wel eerst met de clicker vertrouwd worden gemaakt; erg angstige honden kunnen van dat geluid schrikken. In dat geval kan ook een woordje (b.v. Yes of Goed zo) het geluid van de clicker vervangen, als u maar altijd hetzelfde woord gebruikt met dezelfde intonatie. Voordeel van de clicker is uiteraard dat hij altijd exact hetzelfde klinkt, wat met uw stem vaak niet lukt.

Zindelijkheid

Bij het zindelijk maken kunt u het beste te werk gaan of u een pup in huis hebt: dus elk uur en iedere keer als hij geslapen heeft en wakker wordt, even met hem naar buiten. Doet hij daar zijn behoefte: uitbundig belonen. Doet hij iets in huis, kunt u het het beste opruimen zonder te mopperen. Hij doet niets fout, want hij weet nog niet hoe het moet. Er zijn echter veel honden die binnen zeer korte tijd zindelijk zijn. De honden zijn intelligent genoeg om te weten wat er van hen verwacht wordt en de meesten zijn zeer gevoelig voor beloning in de vorm van een lekker hapje.

Hier komen

Als u uw Galgo of Greyhound los wilt laten lopen, neemt u dan de tijd om hem te trainen. Wacht dus tot het commando van het ‘hier komen’ goed geconditioneerd is voordat u hem buiten vrij laat lopen. Aarzelt u of uw hond uw commando opvolgt, of als er een straat of wat dan ook in de buurt
is dat gevaarlijk voor de hond zou kunnen zijn, laat u hem dan niet loslopen.
En al luistert hij doorgaans heel goed, vergeet u niet dat het een windhond is die zijn hele leven erop getraind is om achter prooi aan te gaan. Dus als hij wild ziet, dan is de kans groot dat hij er toch achteraan zal gaan. Het kan ook gebeuren dat hij ergens van schrikt en het op een lopen zet. De honden komen nu eenmaal uit een zeer prikkelarme omgeving en kunnen erg schrikken van ‘gewone’ dingen.U kunt het commando ´hier´ heel gemakkelijk introduceren door iedere keer dat de hond uit zichzelf bij u komt, ‘kom hier’ te zeggen; maar ook als u hem eten geeft enz. Komt hij dan, reageert u vooral heel enthousiast en beloont u hem. Als de hond het commando begint te begrijpen, dan kunt u hem eens roepen als hij heel dicht bij u in de buurt is. Dan de afstand steeds iets groter maken, tot het moment dat u hem vanaf de andere kant van de kamer kunt roepen. Ook dat bouwt u dan weer op. U roept hem vanuit een andere kamer, vanuit de tuin enz.

Het belangrijkste is dat uw hond dit ‘komen’ altijd verbindt met iets positiefs, dus aandacht, een aai of lekkers.

In het begin doet u deze oefening zonder enige afleiding. Gaat dat goed, dan kunt u voorzichtig voor wat afleiding zorgen. Maar gaat u vooral niet te snel. Gaat ook dat goed, dan kunt u het eens echt buiten proberen, op een wandeling bij voorbeeld. Maar omwille van de veiligheid, zorgt u er wel voor dat de hond aan een lange lijn is zodat hij niet kan ontsnappen, mocht hij uw commando toch negeren.

Veel honden hebben problemen met dit commando, omdat het uitsluitend wordt gebruikt om hen na de wandeling weer aan te lijnen. Niet zo gek dat de hond dan geen zin heeft om bij het baasje terug te komen. Oefent u het hier komen dus ook zo maar tussendoor, en geef de hond erna weer vrij. Op die manier leert hij dat bij u komen niet ‘einde van de pret’ betekent.
U kunt de hond ook leren om op een hondenfluit te reageren. De wijze van trainen is dezelfde als bij het gesproken commando ‘hier’.

Alleen zijn

De uit Spanje geredde honden zijn meestal heel aanhankelijk aan hun ‘nieuwe baasjes’, wat er in het begin toe kan leiden dat zij de baas niet uit het oog willen verliezen en hem/haar dus door het hele huis willen volgen. Veelal gaat dit na enige tijd over wanneer de hond meer (zelf-)vertrouwen krijgt. Gebeurt dit niet, dan kan men de hond er langzaam aan wennen om alleen te zijn door zijn zelfvertrouwen te sterken.
Een prima manier hiervoor is de hond heel langzaam aan het alleen zijn te wennen. U gaat de kamer uit, laat de deur open zodat hij u kan zien, en geeft het commando ‘blijf’ (zie verderop deze pagina). Na een paar seconden komt u terug en beloont de hond heel enthousiast.
Deze oefening kunt u langzaam uitbouwen. Blijft u iets langer in de andere kamer, voordat u hem beloont, doet u dan eens de deur dicht (in het begin slechts gedurende een paar seconden) enz. Iedere keer dat de hond rustig blijft liggen, beloont u hem.
Belangrijk: komt de hond toch achter u aan, wees dan niet boos! Als u boos op hem wordt, dan straft u het naar u toe komen, en dat kan toch nooit de bedoeling zijn. Brengt u hem gewoon rustig terug naar zijn plaats, zonder tegen hem te praten, en probeert u de oefening nog eens over een kortere afstand. Wees creatief!

Omgang met andere huisdieren

Honden

Doorgaans gaan Galgo’s en Greyhounds goed om met andere honden. De Galgo’s zijn vaak wat socialer omdat zij gewend zijn om in een roedel te leven en te jagen (zie ook: de Galgo in Spanje).
Omdat de Greyhound meestal een leven op de renbaan achter de rug heeft (zie ook: de Greyhound in Spanje) waarbij hij uitsluitend andere Greyhounds tegen kwam, kan het bij hem wat langer duren om hem ook aan andere rassen te wennen. Ook de Greyhound is echter bijna nooit agressief. Het kan zijn dat u bij kleine hondjes  moet oppassen en hem er rustig aan moet wennen omdat die voor ‘prooi’ kunnen worden aangezien.Een goede socialisatie op vroege leeftijd met andere honden van verschillende rassen helpt uiteraard – zoals bij iedere hond – veel problemen voorkomen. In de praktijk zal dat vaak moeilijk zijn omdat de meeste honden pas op volwassen leeftijd bij ons in huis komen. Mocht uw hond moeite met honden van andere rassen hebben, dan kan de clickertraining hierbij uitstekend helpen (zie ‘De clicker’ elders op deze pagina)

Mijn ervaring met Bonita, een Greyhound die op 5-jarige leeftijd van de renbaan in Barcelona bij me kwam:
Bonita had in het begin de gewoonte om honden die wij tegen kwamen, in de nek te happen. Ik ben toen begonnen bij het zien van een hond op grote afstand te clicken en te belonen, zolang zij nog een ontspannen houding vertoonde.
Die afstand heb ik geleidelijk teruggebracht. Belangrijk is wel dat u steeds clickt en beloont VOORDAT de hond op de andere hond reageert met fixeren, uitvallen of wat dan ook. Al na korte tijd was ik zover dat Bonita ontspannen andere honden benaderde en ik voor dit gewenste gedrag kon clicken en belonen. Zij had de ‘boodschap’ zelfs zo goed begrepen dat zij, als wij een andere hond tegenkwamen, gewoon contact maakte en vervolgens mij aankeek. “He, ik doe het goed, waar blijft mijn beloning??!!” En die kreeg zij dan uiteraard ook.Voor het in stand houden van dit gedrag is het wel nodig om – als de hond de oefening eenmaal beheerst en wij dus de clicker niet meer gebruiken – intervalbeloning toe te passen. D.w.z. dat u af en toe het gewenste gedrag blijft belonen; anders dooft het uit.
Voordeel van deze oefening is trouwens dat u hem heel gemakkelijk op de dagelijkse wandelingen kunt doen, ook als u met meerdere honden tegelijk loopt. Heeft u een andere hond bij u die uitvalt, dan is het natuurlijk gemakkelijker om de honden toch apart uit te laten omdat uw Greyhound of Galgo het gedrag van uw andere hond anders kan gaan overnemen.

Kleine huisdieren

Daar beide rassen er op gefokt en getraind zijn om achter ‘kleine harige’ dingen aan te gaan, kan dat problemen geven met de katten of andere kleine huisdieren. Hoewel veel Galgo’s en Greyhounds meteen vanaf het begin heel vredig met een of meerdere katten samenleven, bestaan er ook uitgesproken kattenkillers die de kat onmiddellijk pakken en dood schudden of (dood-)bijten. Het karakter en dus het gedrag van de kat is ook heel bepalend voor de omgang. Een kat die wegrent, zal eerder het jachtinstinct van de hond prikkelen dan een kat die gewoon blijft zitten.
Als u een of meerdere katten heeft en een Galgo of Greyhound wilt opnemen, dan verdient het in ieder geval aanbeveling om de hond bij de kennismaking te muilkorven. Het kan ook nodig zijn om de hond daarna nog een tijdlang de muilkorf om te doen als u niet op hem kunt letten, terwijl de kat in de kamer is.Mocht u over een bench (kamerkennel) beschikken, dan kunt u daar bij de kennismaking tussen kat en hond heel handig gebruik van maken door de kat even in de bench te zetten.

U voorkomt daarmee dat de kat wegvlucht voor de hond en zo zijn jachtinstinct oproept. Bovendien voorkomt u ongelukken. Beide dieren kunnen veilig aan elkaar en elkaars geur wennen. Blijft u er echter wel bij. Want het is niet de bedoeling dat de hond al blaffend voor de bench staat en de kat daardoor in paniek raakt, terwijl hij niet weg kan.
Aangezien honden zeer op geur zijn georiënteerd, wordt wel eens geadviseerd om met een doek over de hond te wrijven en daarna over de kat en omgekeerd; of beide dieren met dezelfde geur in te wrijven. De bedoeling moet dan zijn dat beiden hetzelfde gaan ruiken.
Ik heb deze truc veelvuldig geprobeerd. Maar mijn ervaring is dat het absoluut niet werkt. Bovendien ruiken uw kleding en huis toch al naar kat, voor de zeer fijne hondenneus.Voor andere kleine huisdieren, zoals konijnen, geldt hetzelfde, al zal in dat geval het samenleven wel érg moeilijk voor de hond kunnen worden, als het konijn vrij in de kamer loopt.In ieder geval: heb geduld! En neem geen enkel risico. Liever de hond iets langer met de muilkorf laten lopen en gedurende lange tijd heel alert blijven, dan dat er ongelukken gebeuren en de hond het gelag moet betalen door het huis uit te moeten. Doorgaans zal de hond echter vrij gemakkelijk geleerd kunnen worden dat alles wat in huis is, ‘bij het gezin hoort’. Blijft u echter wel attent op katten buiten. Want een kat in huis of buiten, maakt voor de meeste honden een groot verschil. Ook op uw eigen kat in de tuin kan uw hond anders reageren dan binnenshuis.

Toch nog een waarschuwing: Iedere stichting die deze honden bemiddelt, waarschuwt er heel terecht voor dat het samenleven met katten problemen kan geven. Dat wil zeggen dat men in het begin heel erg alert moet zijn. Het is echter ook mogelijk dat de Greyhound of Galgo de kat doodt nadat hij één of zelfs meerdere jaren heel vreedzaam met hem had samengeleefd. Om dat te voorkomen kan het toch beter zijn om kat en hond te scheiden wanneer u weggaat. Het HOEFT niet te gebeuren, maar het is toch beter om dit risico niet te lopen.

Eten stelen

Voor de meeste honden is eten onweerstaanbaar omdat het een natuurlijke levensbehoefte is. Daarom is het stelen van eten ook zo moeilijk af te leren. Het beste is natuurlijk als u gewoon nergens eten laat liggen zodat de hond niet eens in de verleiding komt om het te stelen.Sommige honden kunnen zeer inventief zijn als het erom gaat de vuilnisbak open te krijgen. Dit gedrag is zelf belonend, want als hij de vuilnisbak open heeft, wacht hem een geweldige beloning in de vorm van etensresten of lekkere botjes. Daarom moet u nog inventiever zijn dan uw hond. U kunt bijvoorbeeld een leeg blik, met water gevuld, boven op de vuilnisemmer zetten. Zijn ‘beloning’ is dan een natte kop in plaats van eten. Of u kunt uzelf achter de deur verstoppen met het waterpistool in de aanslag. Diezelfde truc kunt u natuurlijk ook gebruiken als uw hond van het aanrecht of de tafel wil stelen. Maar pas op: het werkt waarschijnlijk alleen maar als u in de buurt bent. Want zoals ik al zei: windhonden zijn absoluut niet dom!

Belangrijk: om succes met deze oefening te hebben, is het belangrijk dat de hond geen kans krijgt om als gevolg van zijn gedrag een beloning ‘binnen te slepen’. Dus: zorgt u ervoor dat hem zijn allereerste poging al niet lukt. Weet hij namelijk eenmaal, dat er een beloning in het verschiet ligt, dan is het gedrag veel moeilijker te doorbreken.

Trap lopen

Waarschijnlijk kan uw hond nog geen trappen lopen. U kunt hem daarbij helpen door op iedere tree iets lekkers te leggen en hem de trap op te geleiden. Gaat dat goed, dan kunt u iets lekkers op iedere andere tree leggen enz. De trap aflopen is soms wat moeilijker.
U kunt het wel op dezelfde manier aanleren. Begeleidt uw hond rustig erbij en houd hem aan de riem, zodat hij niet van de trap kan vallen.

Zit, af en blijf

Tot slot nog iets over het commando ‘zit’: de meeste Greyhounds KUNNEN niet zitten; d.w.z. ze kunnen wel zo’n beetje schuin op één heup ‘hangen’, maar niet recht op hun billen zitten. Dat ligt aan hun lichaamsbouw en de zeer gespierde dijen (een ree of hert kan ook niet zitten!). Houdt u daar vooral rekening mee, mocht u uw hond het commando ‘zit’ willen leren. Als hij dat niet leert, dan is dat dus geen domheid of koppigheid, maar een lichamelijke beperking. Een goede hondenschool houdt daar rekening mee en zoekt tijdens de cursus samen met u naar alternatieven, zoals ‘staan’ of ‘af/down’. Aangezien de Galgo’s doorgaans veel minder gespierd zijn, kunnen zij veelal wel ‘normaal’ zitten.

Wanneer u met het commando ‘af’ begint, gebruikt u daarvoor het beste een zachte deken of een kussen. Greyhounds liggen graag zacht omdat zij heel gevoelige gewrichten hebben, een overblijfsel van hun ‘werk’ op de renbaan (Heeft u trainer hier geen begrip voor of moppert hij omdat u de boel ophoudt… dan adviseer ik u deze hondenschool te verlaten en op zoek te gaan naar een GOEDE school, ofwel op uw gemak thuis met uw hond te trainen).
Ook hierbij kan de clicker een uitstekend hulpmiddel zijn. Zoals bij iedere oefening is ook hier de rustige opbouw belangrijk. Eerst clickt (en beloont) u voor een poot op het kleed, dan twee poten enz. Dan als de hond helemaal op het kleed staat, en tenslotte als hij erop ligt. Het duurt misschien wat langer dan de ‘traditionele’ methode, maar ik kan het werkelijk aanbevelen.

Als u het commando ‘blijf’ wilt introduceren, kunt u die oefening mooi vanuit de ‘af’-positie opbouwen. In de praktijk komt het erop neer dat u de click en de beloning uitstelt, dus niet onmiddellijk beloont als de hond ligt, maar pas na een paar seconden. Dan na een minuut enz.
Bij dit alles geldt echter zoals reeds in het begin genoemd: verwacht geen slaafse gehoorzaamheid! De windhond is de ´kat´onder de honden….Nog iets over de hondenschool: Met welk ras u ook gaat trainen, het is altijd belangrijk voor een school te kiezen die u aanstaat en die een goede indruk op u maakt. Maar als u met uw Greyhound of Galgo ´naar school´ wilt gaan, wordt dit nog belangrijker. Hoort u al op afstand gebrul en schreeuwen, maak dan rechtsomkeert! Het is noodzakelijk een trainer te vinden die windhonden kent en op de specifieke behoeften van deze gevoelige honden kan en wil ingaan.

Heel veel succes als u uw windhond wilt gaan leren, heb vooral geduld. En vergeet niet …… hebben ze het niet in zich om het een of het ander te leren ….. dan zijn ze nog steeds net zo liefdevol.
Bron: met dank aan de informatie via GINN Greyhounds in nood Nederland.